OSAO Kontinkankaan yksikkö

T
yöjärjestykset:

Kevät 2014

 

 

Lukujärjestyksissä käytetyt lyhenteet (perusopinnot, lähih.opinnot):
- Kasvun tukeminen ja ohjaus
- Hoito ja huolenpito
- Kuntoutumisen tukeminen